Sunday, June 17, 2012

vilnius. kevad. 1934.

kevadel 1934 taandus politsei vilniuse tänavatelt, sest mässajad avasid tuletõrjehüdrandid ning pritsisid veega politseid. enne seda oli rüüstatud poode ning neid rüüstajaid püüdiski politsei taltsutada.
mässu algfaasis oli tegelikult sütitavaks faktoriks see, et kui rahvusradikaalselt meelestatud üliõpilased juudi kvartalisse oma demonstratsiooniga tulid, siis üks juudi lihunik lõi tänavakiviga ühel üliõpilasel pea lõhki nii et ta suri.
ah et miks rahvusradikaalsed üliõpilased juudikvartalisse demonstratsiooni tegema läksid?
aga sellepärast, et neil oli nõudmine, et anatoomikumi toodaks lahkamiseks juudi laipu proportsionaalselt seal õppivate juudi tudengite arvuga.

Sunday, June 10, 2012

londoni eestlaste jaanipaev

oli londoni eestlaste jaanipaev. kaks meest said kempsus kokku.
yks: kuule, ma olen sind nainud. sa oled see soiduopetaja!
teine: ei ole, vist
yks: oled oled. sa oled soiduopetaja!
teine: ei. ei.
yks: a mis tood sa siin teed siis?
teine: mis teen, mis teen. ehitan!
yks: hahaha, ehitad! tapselt nagu soomes, jah?
teine: jajah, hahaha, tapselt nagu soomes just!