Thursday, February 27, 2014

boleslaw bieruti kurb ots

boleslaw bierut oli vene sõjaväeluure agent ja peale teist ilmasõda poole kommunistide juht ja ka poola peaminister. ja eks ta ikka käis moskvast tõde toomas. ja siis läks ta ka 1956. aastal partei 20. kongressile, kus hrustsov pidas oma legendaarse kõne. see kõne erutas bierutit nii, et ta sai infarkti ja andis otsad.

Monday, February 17, 2014

keisri manifest 17.10.1905

kõigekõrgem manifest
jumala armust, meie, Nikolai teine, kogu venemaa imperaator ja isevalitseja, poola tsaar, soome suurvürst jne jne jne.
segadused ja rahutused pealinnades ja paljudes meie suure impeeriumi kohtades täidavad kurbusega meie südant. venemaa valitseja heaolu on lahutamatult seotud rahva heaoluga, ja rahva mure on tema mure. praeguse aja rahutustest võivad tekkida sügavad ebakõlad ja oht meie riigi terviklikkusele ja ühtsusele.
tsaari vandetõotus käsib meid kõigi mõistuse ja võimu jõududega püüda võimalikult kiiresti lõpetada riigile ohtlik segadus. käskides vastavaid võimuorganeid võtta kasutusele abinõud otseste rahutuste, korratuste ja vägivallatsemise mahasurumiseks, rahulike elanike kaitseks, kes rahumeelselt täidavad igaühel lasuvat kohust, meie, selleks, et kõige edukamalt täita üldisi meie poolt kavandatud meetmeid riikliku elu rahastamiseks, pidasime vajalikuks ühendada kõrgema valitsuse tegevuse.
meie paneme valitsusele kohustuseks meie tahte vääramatu elluviimise:
1. kinkida elanikkonnale kodanikuvabaduste vankumatud alused iskupuutumatuse, südametunnistuse, sõna-, koosolekute ja ühinemise vabaduse alusel.
2. mitte peatades ettemääratud valimisiriigiduumasse, kaasata duumasse, võimaluse korral, arvestades duuma kokkutulekuni jäänud lühikest aega, ka need elanike klassid, kes praegu on täiesti ilma valimisõiguseta, arendades sellega edasi üldise valimisõiguse põhimõtet uues riiklikus korralduses.
3. kehtestada niisugune kõigutamatu reegel, et ükski seadus ei saa jõustuda ilma riigiduuma heakskiiduta, ja et rahva poolt valitutele oleks tagatud võimalus järele valvata meie poolt ametisse pandud võimude tegevuse seaduslikkuse üle.
kutsume kõiki ustavaid venemaa poegi täitma oma kohust kodumaa ees, aitama kaasa selle ennenägematu segaduse lõpetamisele ja koos meiega pingutama kogu jõudu vaikuse ja rahu taastamisele kodumaal.

volta koosolek

taaskord eriti riigikogu kantselei pressi- ja infoosakonnale mõeldes.
ka mul endal läks alatasa segi, et kas Toompea vanglas istus Gustav suits või friedebert tuglas. ja et kas see oli 1917 või 1905.
kõik me teame uue turu veresauna ja niinimetatud taksopeatajate monumenti. see juhtus oktoobris 1905. märkimist väärib, et üks põhilisi organisatsioone nende rahutuste taga oli venemaa sotsiaaldemokraatlik tööpartei. ja et suur hulk tulevasi eesti poliitikasuurusi olid selle liikmed. koosolekuid peeti iga päev. sealhulgas ka volta tehases. 11. detsembri õhtul 1905 peeti taaskord koosolekut volta tehases. kohal oli ca 150 inimest, sealhulgas friedebert tuglas, hans pöögelmann, marta lepp, alma ostra jne. Aleksander kesküla oli koosoleku juhataja. koosolekul arutati, et kuidas ikka seda revolutsiooni edasi viia. et kas tappa mõisnikke või mitte, kas põletada mõisaid või mitte, kas relvastuda või mitte. kuna lätis oli revolutsioonileek eredamalt põlenud, siis pöögelmann kutsus üles ka Eestis "rääkima mõisnikega läti keeles". ohranka agendid olid ka kohal.
no ja kui nad natuke aega olid koosolekut pidanud, siis üks hetk tehti haarang koosolekusaalile ja enamus jooksis laiali. 22 inimest aga vahistati ja viidi Toompea vanglasse, tuglas sealhulgas.

Sunday, February 9, 2014

käekirja kujunemisest

20. sajandi alguse helsingisse kogunesid ju kõik eesti poliitpõgenikud ja ka muud kaunishinged. soomlased ise ütlesid, et soome on eestlaste vaimne kodumaa. aga süüa neil midagi ei olnud, raha ka ei olnud. nikolai triik, aleksander tassa ja konrad mägi tahtsid hirmsasti helsingist pariisi minna. aga raha ei olnud.
samal ajal (1907) suri aga jakob hurt. tema kogutud rahvaluulele ei olnud eestis kirjastajat. soome kirjanduse selts otsustas appi tulla. kõigepealt oli aga vaja kogu jakob hurda materjal kopeerida. ning tol ajal kopeeriti käsitsi. soome kirjanduse selts palkas siis helsingis eestlastest kirjutajaid. ning pariisi ihkavad kunstnikud nägid selles võimalust reisiraha koguda. maksti aga neile iga rea pealt. ehk et polnudki tähtis, et mitu sõna ühes reas oli. tähtis oli et ridade arv suureks läheks. seega venitati käekiri kaldu ja tähed pikaks. see seletab ka seda, miks osadel eesti kunstnikel on kaldus käekiri ja ülejäänutel mitte.

Saturday, February 8, 2014

suits murrikule

see oli siis 111 aastat tagasi, kui nad mõlemad olid vallalised. murrik oli 17-aastane ja suits oli 20-aastane. siis oli suitsul hirmus valu. kirjutas murrikule sellise kirja:
"olge nii hää ja tulge homme paale kella 5 taaramäele jalutama. ootan teid sel ajal nii tähetorni ümbruses. kui teid sinna ei ilmum silmitsen ma 1/2 6 ajal all-linnas raatuse ja kivisilla vahel teie järele. mul oleks teile mõndagi tähtsat ja midagi õige rutulist teatada ja paale selle ihaldan teid muidugi jälle näha. tulge, tulge!"

Friday, February 7, 2014

luce irigaray

belgia feministlik mõtleja luce irigaray tuli järeldusele, et on olemas tegelikult meeskeel ja naiskeel. see on siis keel, mis on tingitud inimese bioloogilistest iseärasustest. ja loomulikult meeskeel domineerib. kui läänes arvatakse, et keel ongi alus-öeldis-sihitis, siis see on tegelikult lihtsalt meheliku seksuaalsuse väljendus. selline lause meenutab erektsiooni, mis on ühtse ja selge vormi tekkimine määramatusest.
naiskeelel loomulikult mingit sellist valu ei ole selgete vormide tekitamistega. ning naiskeelel ei ole valu jäiga loogika tagaajamisega. naiskeele jaoks võib lause olla ka näiteks sihitis-sihitis-sihitis.

Thursday, February 6, 2014

tervisejooksu efekt

50-datel hakati ennustama, et kõik sõidavad autoga ja see mõjutab evolutsiooni käiku. inimesed ei pea enam pikki distantse jalgsi käima, nende jalad atrofeeruvad, muutuvad lühemaks ja nõrgemaks.
selle asemel aga juhtus, et linnad täitusid tervisejooksjatega. inimesed koguni sõidavad autoga kuhugi, et seal jooksma hakata.
sama efekt leiab aset muude innovatsioonidega. vastukaaluks globaliseerumisele ehitatakse koduloo muuseume, mis aitava kohaliku community identiteeti säilitada. vastukaaluks mp3-dele kauplevad osad tegelased ikka endiselt vinüülplaatidega. kui linn ja maa on tööstust täis, siis minnakse lennukiga kuhugi kohta, kus on veel puutumata loodust ja siis vaadatakse seda.

dopinguskandaali analüüs

no ma pean selle kirja panema. sest muidu pärast keegi ei usu, et ma seda kõike läbi nägin.
1. lahvatas eesti suusatamises dopinguskandaal.
2. kurjategijad vallandati ja juhtima toodi puhta mainega inimene (margus hernits)
3. tuli süüteost vabastav kohtuotsus. endised kurjategijad naasid kohtadele ja hernits saadeti minema.
4. tuli uus skandaal (bernatski ja olle, pandi paika uued piirmäärad, mille kohaselt oli tegemist siiski kuriteoga, venelased juba tõsikindlalt räägivad, et oligi torinos positiivne proov eestlastel).
5. ja kui see nüüd tõeks osutub, siis mis nüüd edasi? uuesti tuleb suusaliidu juhtkond kurjategijatest puhtaks teha. ja asemele tuua puhta renomeega inimesed. saab siis näha, kes need uued inimesed on. hernits ilmselt teist korda seda tsirkust kaasa tegema ei hakka.