Wednesday, January 23, 2019

auguste de montferrandi mõjust gunnar grapsile

teatavasti lõi gunnar graps oma sinihelerohelise valguse, kui ta üks hommik peale kontserti pohmakaga tollases leningradis ärkas ning nägi oma hotelli aknast iisaku katedraali kuplitelt helkivaid valguskiiri.
siinkohal aga ei tohi unustada nikolai esimest, kes lasi selle katedraali ehitada. nimelt tahtis nikolai esimene oma suurust kuidagi jäädvustada ja kuulutas välja konkursi peterburi kõige tähtsama kiriku ehitamiseks. projektikonkursi võitis prantslane auguste de montferrand. kuna tal oli väga vaja seda konkurssi võita, siis pani ta võitmiseks lauale kokku 24 erinevat kavandit kõikvõimalikes stiilides.

No comments:

Post a Comment