Wednesday, January 2, 2019

reformatsiooni tegelik kontekst

eks luteriusu papid teavad seda niigi aga vaikivad.
et kust ja kuidas see reformatsioon alguse sai.
tegelikult oli asi nii, et martin luther oli saksimaal wittenbergis usuteaduse doktor. aga saksimaa kuurvürst friedrich III oli kirglik reliikviate koguja. tal oli ettekujutus, et wittenbergist saab teine rooma kuhu kõik hakkavad palverännule tulema ja omale pattude andeksandi otsima. sest pühadel reliikviatel on teatavasti selline võime patte andeks anda. friedrich III oli muretsenud wittenbergi lossikirikusse okka kristuse kroonist, neli neitsi maarja juuksekarva, neitsi maarja mantlitüki, püha hierenymuse hamba, õlekõrre kristuse sõimest ja püha õhtusöömaaja leivaraasukese.
samal ajal aga ehitas paavst roomas püha peetri basiilikat ja ilgelt oli raha vaja. et suurendada sissetulekuid, otsustas ta täiendada indulgentside patukustutusjõudu. nüüdsest alates sai osta patukustutuskirja ka surnud inimestele. ning saksimaa kõrval magdeburgi kirikuprovintsis pandi indulgentsiäri eest vastutama üks kangesti aktiivne dominikaani munk johann tetzel. sellel tetzelil oli indulgentside müügiga kõvasti edu, sest ka luther ise kirjeldas, kuidas wittenberglased "nagu hullud ja pöörased" käisid magdeburgis indulgentse ostmas.
lutherile käis see asi muidugi pinda. ühelt poolt hakkas raha wittenbergist ära minema magdeburgi. teiselt poolt hakkasid tema pihilapsed teisest kohast pattude andeksandi saama. ja kolmandalt poolt oli tema kui teoloogiadoktori kohustus juhtida tähelepanu ebakõladele kirikudoktriinis.
tõsi on muidugi see, et luther ei löönud naelaga oma teese kirikuukse külge. ja seega ei saanud need haamrilöögid kõlada kõikjal kuni roomani välja. tegelikult kirjutas ta oma teesid paberile ja saatis kahele isikule - magdeburg-mainzi peapiiskopile albrechtile ja brandenburgi peapiiskopile hieronymusele. ta palus oma kirjas "peatada patukustutusjutlustajate häbitu käitumine ja kõlvatud kõned".

No comments:

Post a Comment