Sunday, October 25, 2020

johannes semperi kiri betti alverile 08.02.1948

 sm. alver

juhime teie tähelepanu sellele, et ligineb ülknü 30. aastapäev ja suure oktoobri revolutsiooni 31. aastapäev. on soovitav, et nendeks tähtpäevadeks ilmuks rohkesti uusi luuletusi ja et ka Teie isiklikult mõned luuletused kirjutaksite ja avaldaksite "loomingus", "stalinistlikus nooruses", "sädes", "sirbis ja vasaras" või mujal ajakirjanduses.

lisaks sellele on ensv kunstide valitsus palunud luua ideelisi, tänapäeva temaatikaga rivilaule, millest tunnevad suurt puudust eeskätt sõjaväelased, sportlased ja koolinoored. valminud rivilaulude tekstidega palume pöörduda ensv kunstide valitsuse poole. 

tallinn, 8.II.1948

EN kirjanike liidu juhatuse esimees

j. semper

No comments:

Post a Comment