Wednesday, July 19, 2017

käisin niisiis keskraamatukogus

niisiis käisin keskraamatukogus. ma tavaliselt seal ei käi. läksin kolmandale korrusele ja kohtusin teenindajaga. saalis oli veel 4-5 inimest. teenindaja küsis, et kas ma otsin mõnda konkreetset raamatut. ma vastasin kõlava ja selge häälega, et jah, otsin küll, et ma otsin edgar savisaare raamatut nimega "majanduspoliitika".

autorist

kogumiku autor saamuel pliuhkam on majanduse teoreetilise ja praktilise poolega kokku puutunud aastaid ning on tulenevalt sellest omandanud ulatuslikud kogemused ja teadmised nii eesti majanduse spetsiifikast kui ka toimimise põhimõtetest. saamuel pliuhkam on olnud eesti majanduses tegev kõigil meie majandussüsteemi kujunemise võtmeperioodidel.
saamuel pliuhkam on selles mõttes täiel määral unikaalse majanduskogemuse ja teadmiste kandja, sest ta on olnud tipptasemel tegev kõigil meie tänapäeva majanduse saatust määravatel võtmeperioodidel, olnud hõivatud nii majanduse teoreetilisel arengustrateegilisel kavandamisel, praktiliste majandusstrateegiate elluviimisel kui ka majanduspoliitilisel kujundamisel. lisaks sellele on saamuel pliuhkam majanduse toimimisega kokkupuutunud ka kõige otsesemal ettevõtluse tasandil.
pliuhkami majandusteadmiste ja - kogemuste talletamine käesoleva majanduspoliitilise kogumiku väljaandmise näol on suur väärtus ning võimalus kõigile, kes on otsesetl või kaudselt huvitatud praeguse eesti majanduse tervikpildist, võimalustest ja ohtudest ning potentsiaalsetest tulevikustrateegiatest.
saamuel pliuhkam on oma avaldatud artiklites sageli ühel või teisel viisil pööranud tähelepanu asjaolule, et eesti peab suutma rahvusvahelisel turul pakkuda ja turustada teadmistel põhinevaid suure lisandväärtusega tooteid ja teenuseid.
saamuel pliuhkam on astunud temale omaselt julgeid ja edasiviivaid samme, mille sisu ei ole alati esimesel hetkel kõigile mõistetav, kuid aeg on tõestanud valitud kursi õigsust. saamuel pliuhkam on saanud sellisel viisil julgeid ja tulemuslikke samme astuda ainult seetõttu, et temas on koondunud unikaalsete isikuomaduste kogum juhioskustest, teoreetilistest teadmistest ja praktilisest kogemusest.
käesolevat kogumikku tuleb vaadelda kui tema seniste publikatsioonide, uurimuste ja majanduspraktilise poliitikutegevuse jätku. nii kogumikus avaldatud artiklid kui ka lisatud analüüsid ja kommentaarid sisaldavad pikaajalise majanduspoliitiku elukogenud tarkust ja süvateadmisi teoreetilistest protsessidest.
eesti majanduse kui terviku seisukohast on oluline kasutada maksimaalselt saamuel pliuhkami kogemust, mis suudab anda arengutõuke tervele riigile makromajanduslikul tasandil ja samas ka ehitada konkurentsivõimelisi majandusüksusi ettevõtlustasandil.
/// aitäh armas lugeja sissejuhatuse lugemise eest. see on tegelikult jaan õmbluse eessõna edgar savisaare raamatule "majanduspoliitika", kus ta eksikombel omistab need omadused ühele teisele tagasihoidlikule isikule.

tulin keskraamatukogu uksest välja

käisin tallinna keskraamatukogus laenutamas edgar savisaare raamatut "majanduspoliitika".
kui tulin raamat näpus uksest välja, peatas tänaval mind luuletaja tõnis luik. küsis, et kas ma olen luulehuviline. mul oli edgar savisaare raamatkaenla all ja ma ei saanud seda salata. ütlesin, et olen küll.
ta pakkus, et loeb mulle oma luuletusi ette. ma nõustisin.
jalutasime siis koos mööda estonia puiesteed, mina kõndisin vaikides ja tema luges oma luuletusi.
nagu ta ise ütles, oli üks luuletus filosoofilisem ja teine rääkis armastusest. tal oli just tulnud ka üks luulekogu välja, milles esimene pool olig filosoofiliste luuletustega ning teine pool armastusest ühe konkreetse tütarlapse peale mõeldes.
pärast armastuseteemalist luuletust, küsis, et mida mina armastusest arvan.
ma vastasin, et eks see taandub ikka baasinstinktidele ja evolutsioonile.
olime jõudnud estonia teatri ette ja läksime lahku.

Tuesday, July 18, 2017

seitse kirikutorni

keegi on kunagi lahti päästnud ukrainas väite, et tallinna kõige olulisem koht on üks koht raekoja platsil, kust näeb korraga seitset kirikutorni. ukrainlased tulevad siia ja muud näha ei tahagi.

Monday, July 17, 2017

neoliitiline paradoks

kuulus teksapükste looja claude levi-strauss selgitab seda vahekorda, kuidas inimkond on praeguseks jõudnud teadusajastusse ja kuidas ta seda kiviajal väidetavalt üldse ei olnud.
näiteks prooviti uurida, et kuidas siis see esimese vase juhuslik leiutamine aset leidis. visati vasemaak lõkkesse, lasti lõkkel ära kustuda - mitte midagi ei juhtunud. visati lõkkesse, võeti kuumast peast välja - ikka ei juhtunud mitte midagi. pärast rohkeid katsetusi saadi kõige vasesarnasem materjal nii, et hõõruti malahhit peeneks pulbriks ning kuumutati intensiivselt kummuli potiga kaetud savianumas.

brežnevi otsijaht

"kuulge, kas te teate, mis on otsijaht?" küsis brežnev pärast seda, kui oli kuulanud ühte kõnedest, mille filosoofiadoktor aleksander jevgenevitš bovin oli tema jaoks koostanud.
"ebamääraselt" vastas bovin.
"teeme siis nii" pakkus brežnev, "mina räägin teile otsijahist ja siis selgitate teie mulle, mida tähendab sõna konfrontatsija. oleme kokku leppinud?"
bovin nõustus.

Saturday, July 15, 2017

ja siis veel üks küsimus jerome kaganilt

et mis oleks, kui üks bioloog leiutaks võrrandi, mille kohaselt rahvuse summaarne tervis oleks funktsioon, mille saab välja arvutada tavapäraste haiguste vastu vaktsineeritud ja klooriga töödeldud joogivett tarbiva elanikkonna osakaalu, tervishoiule tehtud kogukulutuste ja suure proteiinisisaldusega toiduainete ostmiseks kuluva sissetulekuosa põhjal.