Thursday, June 15, 2017

vladimir iljašhevitshi maailm

võtsin raamatukogust lugeda vladimir iljashevitshi raamatu "eestimee venelaste saatused".
57-l leheküljel läheb huvitavaks. ta kasutab sakslase walter schubarti teooriat sellest, et pinnavorm kujundab rahvuse omadusi. ja väidab, et baltikumi rahvad on seetõttu andekaid meresõitjaid, diplomaate ja sõjaväelasi. aga ameerikaga on nii, et põhja-ameerika pinnavorm on selline, et ta ei ole suuteline ajusid tootma. vaid ainult tarbib ajusid. meelitab ajud maale, imeb nad tühjaks ja siis jätab vegeteerima. ning seda väidet ameerika kohta tõestab ka see, et enne seda oli seal sajandeid indiaanlaste ajal täielik arengupuudus. aga venemaa tasandikud toodavad suuri kirjanikke.
ja et venemaa õigeusk on maailma kõige tolerantsem usk. ja et venemaa on väga avatud ja et isegi need välismaalased, kes venemaale on elama tulnud, on omandanud selle suure ja laia hinge ja et see on võimaldanud neil enneolematult areneda. ////noh, samahästi võiks ju öelda, et venemaa laiad tasandikud ja tolerantne õigeusk ei ole lasknud vene inimestel areneda ja suuri tegusid teha ja et seetõttu on tulnud välismaalasi importida. ja ota, kuidas see nüüd selle ameerika ajude sissevoolu teooriaga kokku läheb ;)
siis ütleb iljashevitsh, et eesti on tegelikult õigeusklik riik.
ja et tartu ülikool on tegelikult asutatud aleksandr esimese poolt 1802 aastal.
huntingtonil pole muidugi õigus aga tõsi on see, et baltikumi alad on mingisuguses resonantsuses ja pinges nii et kohalike poliitikute otsustest sõltub suuresti sõja ja rahu küsimus nendes piirkondades //// ning see sõja ja rahu küsimus ei sõltu mitte mingil juhul agressiivsest naaberriigist, sest venemaa pole ju omaalgatuslikult kunagi ühtegi euroopa riiki rünnanud. ei poolat, ei soomet, ei ukrainat, ei gruusiat.
lääne-euroopa heaoluühiskond sai aga sündida ainult tänu nõukogude liidule, kes tagas kõigile tasuta arstiabi ja sajaprotsendilise tööhõive. ning lääs pidi sellega konkureerimiseks siis pingutama ja oma rahvale heaolu looma.
ja et kui prantsusmaad seostatakse romantilisusega, inglismaad udususega, saksamaad karge saksa geeniusega, siis venemaal seostatakse pühadusega. sest temas kehastub kõige puhtamal kujul kõlbluse mõiste, algupärane ja moondumatul kujul kristlus, ülemaailmne vastuvõtlikkus ja üldinimlik kaastunne, võime ajaloolisele liikumisele kõrgete tunnete alustel ja motiividel.
ja kuigi mati graf võttis iljashevitshi nõu küll kuulda, ei suutnud ta siiski oma raamatut "estonia i rossija, anatomija rasstavanija" kirjutades hoiduda poliitilisest tellimusest, sest kirjutas sinna sisse väite, et eesti kuulumine lääne kultuuriruumi on normaalne ja vägivaldne liidendamine vene ruumiga ebanormaalne.
ja et rootsi aeg oli eestile nii kurnav, et eesti rahvas oli väljasuremise äärel nii et üksikutel allesjäänud eestlastel oli kombeks suudelda metsas juhuslikult leitud inimese jalajälge. ning ainult tänu peeter esimesele hakkas eesti rahvas taastuma. //// kindlasti aitas taastumisele kaasa tartu linna mahapõletamine ja tühjaksküüditamine.
andke andeks, ma tõesti loen esimest korda iljashevitshi raamatut ja ma olen alles 67. leheküljel.

No comments:

Post a Comment